HISTORISK ARKIV

Udvidet søgning


Der kan foretages udvælgelse af materiale ud fra de oplysninger, der er registreret om det enkelte post. Alle de valgte kriterier skal være opfyldt samtidig.
Det er endnu de færreste poster, der er forsynet med alle nødvendige informationer, så en meget præcis søgning vil måske ikke resultere i så mange resultater.
Vælg medietype

Søg i billedtekst
Flere søgeord kan angives adskilt af komma. Materiale der indeholder et eller flere af søgeordene medtages. Der søges både i den danske og den engelske billedtekst
Vælg nøgleord
Der kan vælges flere fra listen, hvis 'Ctrl'-tasten holdes nede, når der markeres
Vælg serie
Der kan vælges flere fra listen, hvis 'Ctrl'-tasten holdes nede, når der markeres
Vælg personer
Begynd at skriv det ønskede navn i feltet. Vælg så navnet fra listen, når det dukker frem. Flere navne kan vælges ved at gentage proceduren.
Valgte personer: Alle
Vælg lokalitet   Land     Sted  
Vælg periode
Her kan vælges materiale, der muligvis kan dateres til den valgte periode. (Udateret materiale er ofte angivet med en meget bred periode.)
Års-interval (f.eks. 1953 - 1961)
Eksakt år (f.eks. 1953)

Eksakt dato (f.eks. 15/04/1953

Vælg kun dateret materiale

Valgt periode: Alle 
;